Program 2. ročníku

 • od 9:00 registrace
 • 10:00 zahájení 2. Dne zobcových fléten
 • 10:00 - 12:00 consort workshop - spojené soubory zobcových fléten z konzervatoří v Praze, Brně a Ostravě. Na programu: pozdně renesanční skladby pro (téměř) neomezený počet zobcových fléten (Pietro Lappi, Giovanni Gabrieli)
 • 13:00 - 17:15 masterclass Marco Scorticati (HMT Leipzig)
 • 17:15 - 17:45 přednáška Michaely Koudelkové (JAMU) 
 • 18:00 Koncert - Consortium Conservatorium, vícesborové skladby pozdní renesance 

O programu...

Hostem druhého ročníku DZFL bude přední italský flétnista MARCO SCORTICATI, známý nejen z účinkování se sšpičkovými soubory Il Giardino Armonico či Accademia Bizantina, ale také pro své sólové nahrávky sonát G. F. Händela či A. Corelliho. Právě italskému baroku bude také věnována Marcova individuální práce se studenty Pražské konzervatoře.

Závěrečný koncert představí unikátní těleso, které nese pracovní označení "CONSORTIUM CONSERVATORIUM 2019". Soubor představí v malém koncertu výstup ranního consortního workshopu, který je věnován pozdně renesanční vícesborové polyfonii.

Změna programu vyhrazena. Masterclass a přednáška bude probíhat v anglickém jazyce, tlumočení bude zajištěno. Změna programu vyhrazena.

Program 1. ročníku

 • 10:00 - 11:45 otevřená zkouška na večerní koncert (možnost náslechu, vstup volný) - spojené soubory zobcových fléten z konzervatoří v Praze, Brně, Plzni a Českých Budějovic. Na programu: pozdně renesanční skladby pro (téměř) neomezený počet zobcových fléten.
 • 12:00 - 13:00 registrace 
 • 13:00 oficiální zahájení 1. Dne zobcových fléten na PK 
 • 13:00 - 15:00 Masterclass - Sheng-Fang Chiu
 • 15:10 - 16:00 Přednáška - Sheng-Fang Chiu: Free-tension approach to the instrument
 • Přednáška - Jakub Kydlíček: Nahlédnutí do vývoje zobcové flétny od středověku k pozdnímu baroku
 • 17:00 Koncert - účinkují Barokní orchestr Pražské konzervatoře, Consortium Conservatorium & hosté. Na programu vícesborové skladby pozdní renesance a orchestrální skladby se zobcovými flétnami (A. Vivaldi, J. F. Rebel). 

Doprovodný program...

 • Clarina music Brno - flétny a příslušenství Moeck, Mollenhauer, hudebniny...
 • fa. HUDEBNIOBALY.cz - pouzdra, futrály a obaly nejen na flétny...

O programu...

Hostem prvního ročníku DZFL bude mladá virtuózka Sheng-Fang Chiu, působící mj. na Privatuniversität ve Vídni a Hochschule für Musik v Lipsku. Během masterclass bude Sheng-Fang pracovat se studenty PK na skladbách vrcholného baroka. Ve své přednášce pak pohovoří zejména o způsobech uvolnění a odstraňování tenze během hry na nástroj.

Závěrečný koncert představí dvě tělesa. Prvním budou spojené soubory renesančních zobcových fléten z českých a moravských konzervatoří. Unikátnost projektu spočívá v užití tzv. vícesborové techniky, umožňující využít velký počet renesančních zobcových fléten. Barokní orchestr Pražské konzervatoře uvede skladby, v nichž se představí mj. i zobcová flétna coby orchestrální nástroj. Účastníci obdrží certifikát o absolvování pasivní účasti (po skončení akce). Změna programu vyhrazena. Masterclass a přednáška bude probíhat v anglickém jazyce, tlumočení bude zajištěno.